Boots, Jan Pieter.

Gevallen voor het Vaderland. “Snel en vaardig, kalm en waardig!”

Leeftijd: 27.

Geboortedatum: 04 september 1912.

Geboorteplaats: Tilburg.

Adres: Bezuidenhoutseweg 333 te Den Haag (Bezuidenhout).

Beroep: Adjunct-inspecteur van Politie te Den Haag.

Onderdeel: Pantser Afweer Geschut (PAG)-Compagnie, 2 Bataljon, 2 Regiment Wielrijders.

Rang: Reserve-Tweede Luitenant.

Functie: Sectiecommandant.

Datum en locatie van sneuvelen: 13 mei 1940, (Eiland van) Dordrecht/Vriesebrug.

Wijze van sneuvelen: Luitenant Boots bevond zich achter een barricade bij de Vriesebrug waar een stuk Pantser Afweer Geschut (PAG) en een stuk 7 veld van 4-II- K.R.A. stonden opgesteld. Toen de kantonnements-commandant (Lkol Mussert) hem, na een vuurduel van het stuk 7 veld met Duitse tanks, zei, dat er op Franse tanks werd geschoten, verliet hij zijn dekking, liep de weg op met zijn verrekijker en werd prompt door mitrailleur- of granaatvuur uit deze tanks (inschot ter hoogte van zijn neus) gedood.

Op 12 mei (Eerste Pinksterdag) in de avond en 13 mei in de ochtend vonden er in Dordrecht hardnekkige straatgevechten plaats bij het NS-station, langs de spoorweg en op het spoorwegemplacement. Er was een geïmproviseerde verdediging gevormd achter de stadsgracht die de oude en nieuwe stad scheidde om de binnenstad af te schermen. Daarbij waren 6 bruggen gebarricadeerd en verdedigd met stukken PAG van 47 mm, en mitrailleurs. Bij de Vriesebrug stond bovendien een stuk PAG 7-veld (66mm) van de sectie onder 2e luitenant Boots. Boots kreeg het commando over deze twee stukken. Het was daar opgesteld onder de pui van het kantonnement ziekenverblijf en kon vuur uitbrengen op het Vrieseplein. Aan de andere zijde van de Vriesestraat, aan de stadszijde, – naast het PAG – stond een stuk 7-veld van 3./KRA voor de groentezaak van dhr. J.D. Mol. Boots richtte zijn commandopost in de groentezaak in. In de middag van 13 mei kwam de melding dat er vanuit Dubbeldam Duitse pantserwagens langs de singels naderden en dus langs die route in de rug van de verdedigers van de Vriesebrug zouden komen. Omstreeks 14:00u werden pantserwagens waargenomen die de Johan de Wittstraat naderden en Boots gaf het bevel om de stukken om te draaien richting de binnenstad en de barricaden aan weerszijden van de brug aan te passen aan de nieuwe aanvalsrichting. Kort daarop kwamen twee Duitse pantserwagen na elkaar het Vrieseplein oprijden vanaf het westen (dus niet vanaf de Vrieseweg) waarna er een vuurgevecht ontstond. De eerste pantserwagen/tank werd uitgeschakeld door de 7-veld, maar een tweede pantserwagen/tank reed op naar de brug onderwijl het stuk 7-veld uitschakelend met een voltreffer op de vuurmond van de 7-veld, waarna het tevergeefs vurende PAG ook werd geraakt. Luitenant Boots was door een granaat van de tank (Pz.III met 3,7 cm kanon) op slag gedood wegens een naast de neus binnengedrongen scherf.

Locatie laatste rustplaats: Militair ereveld Grebbeberg te Rhenen, vak/rij/nummer 15 37. Oorsronkelijk op 15 mei 1940 begraven op de algemene begraafplaats te Dordrecht. Op 20 oktober 1948 herbegraven op de RK Begraafplaats St. Barbara te Den Haag..

Overig: Ongehuwd. Zoon van Jules Paul Boots en Henrica Johanna Cornelia Maria de Wijs. Oudste broer van 2 andere kinderen. Vader was Reserve-Kolonel J.P. Boots; Commandant van de Vrijwillige Landstorm te Den Haag.

Luitenant Jan Pieter Boots verbind zich op 1 oktober 1930 als vrijwilliger voor één jaar bij het Landstormverband te Den Haag bestemd voor de gewapende dienst bij de Landmacht (Infanterie) met ten hoogste 300 oefenuren per jaar. Tenzij het tegendeel zou blijken, werd deze verbintenis geacht, telkens met één jaar verlengd. Op 26 februari 1932 werd de luitenant als vrijwilliger van de Landstorm ontslagen. Op 20 juni 1932 buiten zijn tegenwoordigheid ingelijfd bij het Regiment Grenadiers als gewoon dienstplichtig van de lichting 1932, bestemd voor de opleiding tot onderofficier en op dato uitstel van de eerste oefening gekregen. Op 8 oktober 1935 is hij overgeplaatst naar het Regiment Wielrijders en in werkelijke dienst voor de eerste oefening opgeroepen. Op 23 juli 1936 is hij tot vaandrig bevorderd en vanaf 3 september 1936 behoorde hij tot het reserve-personeel van de Koninklijke Landmacht. Vanaf 1 januari 1939 bevorderd tot Reserve-Tweede Luitenant bij het Korps Wielrijders. Vanaf 1 maart 1939 is hij vanwege een reorganisatie naar het 2e Regiment Wielrijders overgeplaatst. Op 29 augustus 1939 is hij gemobiliseerd.

Onderscheidingen

  • Het ‘OORLOGSHERINNERINGSKRUIS MET DE GESP NEDERLAND MEI 1940’, postuum toegekend.

Monumenten

Bron: het Landstormblad juni 1940.
Bron: het Landstormblad juni 1940.
Bron: De Maasbode 21-10-1948.

Bronnen

Geef een reactie