Hanegraaf, Willem.

Gevallen in het Verzet. Opdat wij niet vergeten.

Leeftijd: 23.

Geboortedatum: 20 september 1921.

Geboorteplaats: Nijmegen.

Adres: Paets van Troostwijkstraat 255 te Den Haag.

Beroep: Kantoorbediende.

Functie in het verzet: Leider KP Den Haag-Illegale werker.

Schuilnaam: Wim/Van Loon.

Datum en locatie arrestatie: 12 oktober 1944, Laan van Nieuw Oost-Indië 240 te Den Haag (Bezuidenhout).

Datum en locatie van overlijden: 06 november 1944, fusilladeplaats Waalsdorpervlakte te Wassenaar.

Wijze van overlijden: Gefusilleerd. Dood door enkele schotwonden in linkerthorax en hartstreek.

Hanegraaf begon zijn verzet in mei 1941, toen de Duitse inval werd herdacht, met het in Rijswijk en Delft posten van duizenden enveloppen met illegaal vervaardigde circulaires. Willem Hanegraaf zat ondergedoken in Den Haag en maakte onder de naam “Van Loon” deel uit van de Haagse Knok Ploeg

In mei 1943 riep de bezetter Nederlandse militairen op zich te melden voor krijgsgevangenschap. Door het versturen van circulaires spoorde het verzet militairen aan geen gehoor te geven aan deze oproep. Hanegraaf hielp mee bij het verzenden van duizenden van deze circulaires aan officieren en soldaten van de voormalige Landmacht.

In september 1944 zei Willem Hanegraaf zijn baan op om zich geheel toe te leggen op zijn verzetsactiviteiten.

Tot september 1944 was Hanegraaf rayonleider in het Haagse Laakkwartier van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers. Tevens hield hij zich bezig met de verspreiding van het illegale blad Trouw en had hij contact met de Haagse illegale PTT-groep.

Als leider van een knokploeg pleegde Hanegraaf medio 1944 verschillende overvallen. Onder meer op een distributiekantoor in Doorn, een bijpostkantoor in Den Haag (buit 12.000 gulden) en op een postauto.

Op 12 oktober 1944 deed de Documentatiedienst van de Sicherheitspolizei na verraad een inval op het ‘verzetsadres’ Laan van N.O.-Indie 240 in Den Haag. Tientallen personen werden hier gearresteerd, onder meer omdat de Sicherheitspolizei na de inval bleef uitkijken naar nieuwe bezoekers. Ook Hanegraaf werd op deze wijze opgepakt.

Na te zijn overgebracht naar de gevangenis het Oranjehotel in Scheveningen, werd hij op 6 november 1944 op de Waalsdorpervlakte met vier andere verzetsmensen gefusilleerd.

Locatie laatste rustplaats: Eerebegraafplaats Bloemendaal, vak/rij/nummer 40. Op 21 april 1947 werd zijn stoffelijk overschot herbegraven op de Eerebegraafplaats. Werd eerst, in verregaande staat van ontbinding, opgegraven op de Waalsdorpervlakte tegenover de Rijksspeurhondenschool.

Overig: Ongehuwd. Zoon van Govert Hanegraaf en Antje de Swart. Zijn ouders woonden in Nijmegen. Gereformeerd.

Onderscheiding

Niet traceerbaar. Op zoek naar nabestaanden, gaarne contact.

Monumenten

Bron: Gereformeerd jongelingsblad; orgaan van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerde Grondslag, jrg 54, 1947, no 18, 02-05-1947.

Bronnen

Geef een reactie