Hemert, (von) John Eric (BL).

Gevallen in het Verzet. Opdat wij niet vergeten.

Leeftijd: 46.

Geboortedatum: 10 december 1898.

Geboorteplaats: Amsterdam.

Adres: Oosteinde 43 te Voorburg.

Beroep: Makelaar.

Militair onderdeel: 5 Regiment Veldartillerie.

Verzetsonderdeel:

  • Gewestelijk Commandant, tevens chef-staf van de afdeling Den Haag.
  • Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (NBS).

Functie: Chef-staf van den Ordedienst-Gewestelijk Commandant Gewest 13a-Den Haag.

Schuilnaam: Van Heel.

Rang: Reserve-kapitein van het wapen der artillerie.

Regnr:

Datum en locatie sneuvelen/overlijden:

Wijze van sneuvelen/overlijden: 03 maart 1945, Geallieerd luchtbombardement Bezuidenhout.

Locatie laatste rustplaats:  Gemeentelijke Begraafplaats Zorgvlied te Amsterdam, vak/rij/nummer C I 81. Oorspronkelijk begraven op de Algemen Begraafplaats a/d Kerkhoflaan. In maart 1946 herbegraven.

Overig: Gehuwd met Bernardina Johanna Maria van Pinxteren. Zoon van John George von Hemert en Helene Gustava Mathilde von Klint.

John Eric van (of: von) Hemert was een veelzijdig man. Hij is in Amsterdam geboren als zoon van ouders wier wieg stond in de Italiaanse steden Triëst en Venetië. Vader Van Hemert was directeur van diverse cultuurondernemingen. Op 21 december 1921 trouwde John Eric van Hemert in Londen met Bernardina Johanna Maria van Pinxteren, geboren in Rotterdam-Kralingen (16 oktober1891).John Eric begon zijn zakelijke loopbaan in het internationale bankwezen en specialiseerde zich in de rubberhandel. Hij werd lid van de makelaarsfirma Van Gigeh & Huybers te Amsterdam. Wat zijn militaire loopbaan betreft werd hij reserve 1ste luitenant bij het 5de Reg. Veldartillerie te Amersfoort. Zijn sportieve loopbaan bracht hij door in de paardensport en -wereld. Vooral in de ‘military’ (cross-country) oogstte hij in binnen- en buitenland veel succes. Hij maakte deel uit van officiële Nederlandse landenequipes en was kandidaat voor de Olympische Spelen in 1936 in Berlijn. Verzet. De Haagse Binnenlandse Strijdkrachten, de overkoepelende
organisatie van het verzet, kreeg eind 1944/begin 1945 grote problemen met het leiderschap. Nadat de
gewestelijk commandant, een oud-militair van hetKoninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL), was uitgeweken naar Amsterdam, werd hij opgevolgd door een KNIL-kolonel b.d. die echter al na enkele weken na zijn aantreden werd gearresteerd. Deze man, W.G.A. van Nieuwenhuizen, pleegde zelfmoord in zijn cel. Zijn chef-staf, de energieke John Eric von Hemert (‘Van Heel’), die vanaf het voorjaar van 1944 de Haagse Ordedienst bijeen had gehouden, volgde hem op. Met enkele anderen probeerde hij weer lijn te brengen in de ‘Haagse warwinkel’. Net toen dit enige vruchten begon af te werpen, kwam Von Hemert om bij het bombardement op het Bezuidenhout, ’s avonds om 23.30 uur (overlijdensregister, aangiftedatum: 20 juni 1945).

Onderscheidingen

  • ‘BRONZEN LEEUW’, postuum; (K.B. no. 24 van 14 december 1949, 922,Registernummer 922 Mutatie Nederland – Militaire Inlichtingendienst / verzet). “Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door in het najaar van 1942 als medewerker toe te treden tot een belangrijke verzetsgroep, welke militaire inlichtingen doorgaf, in bezet Nederland, met opdracht een deel van deze groep te organiseren. In het bijzonder door deze opdracht, ondanks vele arrestaties, op zeer goede wijze uit te voeren en vele goede inlichtingen te verschaffen, persoonlijk leiding te geven bij de organisatie van zijn radiodienst, het afwerpen van wapens en het uitzoeken van daartoe geëigende terreinen, totdat hij begin Maart ten gevolge van het bombardement van ’s-Gravenhage overleed. Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.”
  • ‘MEDAL OF FREEDOM, met Zilveren Palm’ (USA), postuum; Toegekend op: 7 mei 1953, “Voor hun opmerkelijke diensten tijdens ondergrondse activiteiten in het kader van het georganiseerde burgerlijke en militaire verzet in Nederland gedurende de periode van bezetting van dat land door de Duitsers vanaf 7 december 1941 waaronder diverse gevallen van dergelijke waardevolle diensten die hebben geleid tot de bevrijding in mei 1945”.
  • ‘MOBILISATIE-OORLOGSKRUIS’.
  • ‘ONDERSCHEIDINGSTEKEN VOOR LANGDURIGE DIENST ALS OFFICIER’.

Monument

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is John_Eric_von_Hemert_1.png

Bronnen

Geef een reactie