Obermeijer, Vilmos.

Gevallen in het Verzet. Opdat wij niet vergeten.

Leeftijd: 29.

Geboortedatum: 02 december 1914.

Geboorteplaats: Budapest (HUN).

Adres: Hippolytusbuurt 27 te Delft.

Beroep: Technisch student (sinds 1936 vliegtuigbouwkunde aan de Technische Hogeschool).

Verzet: Hoofd van een KP in Den Haag-Illegale werker.

Schuilnaam: Kleine Vic/Victor de Vries.

Datum en locatie arrestatie: 12 of 14 oktober 1944, Laan van Nieuw Oost-Indië 240 te Den Haag (Bezuidenhout).

Datum en locatie van sneuvelen: 28 oktober 1944, Fusilladeplaats Waalsdorpervlakte te Wassenaar.

Wijze van sneuvelen: Gefusilleerd.

Vilmos Obermeijer, die na weigering tot tekenen zijn illegaal werk begon, betrok hierbij al spoedig ook spionage. Waardevolle gegevens over vliegvelden, mijnenvelden, nieuwe Duitse uitvindingen op het gebied van onderwater versperringen aan de kust en vijandelijke versterkingen werden door hem verzameld, terwijl hij zich tevens inlichtingen wist te verschaffen over het Duitse terugtocht-plan en de emplacementen langs deze route. Kaarten werden gefotografeerd en in kleine kokertjes doorgegeven. In april of mei 1944 kreeg hij een waarderend schrijven van de Intellegence Service (afd. Gs 3) en werd híj agent van deze dienst. Reeds in het voorjaar van 1944 werd hij gezocht en werd er een prijs van f. 5000.- op zijn hoofd gesteld. Op 12 oktober viel hij op de Laan van N.O. Indië in Duitse handen en na twee weken streng cellulair en vruchteloze verhoren in het Oranje-Hotel, viel hij op 26 oktober voor het vuurpeloton (kogelverwonding was niet vast te stellen, lichaam was in verregaande staat van ontbinding).

Locatie laatste rustplaats: Op 24 maart 1947 opgegraven op de Waalsdorpervlakte in de omgeving van de Rijksspeurhondenschool. Op 2 april 1947 geïdentificeerd en op 24 april 1947 begraven op Algemene begraafplaats Oud Eik en Duinen te Den Haag. Later weer herbegraven op Nationaal ereveld Loenen te Loenen vak/rij/nummer A 1131.

Overig: Ongehuwd. Pleegkind van fam. G. Dreijer.

Monumenten

Onderscheiding

Niet traceerbaar. Op zoek naar nabestaanden, gaarne contact.

Bronnen

Geef een reactie