Zwan, (van der) Evert.

Bescherming werd niet geboden. Opdat wij niet vergeten.

Leeftijd: 61.

Geboortedatum: 11 februari 1883.

Geboorteplaats: Scheveningen.

Adres: Cornelis van der Lijnstraat 164 te Den Haag.

Beroep: Geen.

Datum en locatie overlijden: 08 februari 1945, Van der Gaagstraat 21-23 te Loosduinen.

Wijze van overlijden: Bombardement op Loosduinen. Aard der verwonding: verbrijzeling. Zijn stoffelijk overschot werd op vrijdag 9 februari 1945 rond 06:00 uur door manschappen van de Technische Noodhulp onder de puinhopen van de percelen Van der Gaagstraat 21 en 23 in Loosduinen aangetroffen. Zijn stoffelijk overschot werd naar het Gemeenteziekenhuis aan de Zuidwal overgebracht. 

Proces-verbaal 9 februari 1945, Klaas Veerman Hoofdwachtmeester der Staatspolitie en buitengewoon Veldwachter der Gemeente. Slachtofferkaart v.d. Gaagstraat no.1

Locatie laatste rustplaats: Op 16 februari 1945 op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan begraven.

Overig: Gehuwd met Immetje Biever. Vader van Innetje Baards van der Zwan. Zoon van Maarten van der Zwan en Leentje Groen.

Monument

  • Oorlogsmonument Bezuidenhout.

Bronnen

Geef een reactie