Hamme, Salomon.

Bescherming werd niet geboden.

Leeftijd: 17.

Geboortedatum: 19 februari 1926.

Geboorteplaats: Den Haag.

Adres: Carel Reinierszkade 167 te Den Haag.

Beroep: Salomon Hamme zat in september 1941 in klas 4B van de 1e Gem. HBS te Den Haag. In oktober 1941 moest hij naar klas 5B van het Joods Lyceum. Assistent levensmiddelenvoorziening bureau inkoop en productie Klerk Administratie Bibliotheek NIG.

Datum en locatie overlijden: 16 juli 1943, SS-Vernietigingskamp Sobibor (POL).

Wijze van overlijden:

KL. Herzogenbusch – Vught 85018, DL. Westerbork (barak 57), VL. Sobibor

Op 22 april 1943 in Vught binnengekomen en op 2 of 3 juli 1943 in Westerbork binnengekomen. Westerbork – Sobibor 13 juli 1943 (transport 71)

Zijn vader David Hamme is samen met hem op 16 juli 1943 vermoord in Sobibor. Moeder Branco Hamme-Koeke en zijn jongere broertje Joël Hamme werden al eerder, op 11 juni, vermoord in Sobibor.

Moeder Branco en zoon Joël zijn met het zogenoemde kindertransport op 7 juni 1943 naar kamp Westerbork overgebracht en de volgende dag op transport gesteld naar Sobibor. David en Salomon zijn op 3 juli vanuit Vught naar kamp Westerbork overgebracht (barak 57) en op 13 juli 1943 op transport gesteld naar Sobibor.

Met ingang van 1 september 1941 mochten joodse kinderen slechts scholen bezoeken die uitsluitend voor joodse leerlingen waren bestemd. In alle delen van het land werden scholen voor joodse leerlingen opgericht. In Den Haag werd op 15 oktober 1941 het Joods Lyceum in de Fisherstraat 135 geopend. Dit Joods Lyceum bleef bestaan tot 26 november 1942, waarna de school onder de naam Joodse School voor Voortgezet Onderwijs werd verplaatst naar de Bezemstraat. De school bleef bestaan tot 15 april 1943.
Salomon Hamme zat in het cursusjaar 1941-1942 in de vierde klas van de afdeling HBS van het Joods Lyceum in Den Haag. Na bevordering begon hij in het cursusjaar 1942-1943 in de vijfde klas van de HBS.

Locatie laatste rustplaats: Geen.

Overig: Zoon van Hamme, David en Koekoek-Hamme, Branco. Broer van Hamme, Joël.

Monument

Bronnen

  • Joods Monument.
  • Nationaal Archief.
  • Oorlogsgravenstichting.
  • Herinneringscentrum Kamp Westerbork.
  • Gegevens van Joodse leerlingen op scholen in Den Haag. Lijsten van Joodse leerlingen op scholen in Den Haag, inclusief een lijst van leerlingen van het Joods Lyceum, bevinden zich in het archief van het Joods Lyceum te Den Haag. Dit archief berust op het Gemeentearchief Den Haag.
  • Wally de Lang, Slotakkoord der kinderjaren. Herinneringen aan het Joodsch Lyceum Fisherstraat Den Haag 1941-1943 (Den Haag 2003) 17-18, 238, 243.

Geef een reactie